FAQs

Ceist agat? Seo síos ceisteanna a dtagann suas go minic.

An bhfuil sé sábháilte?

Tógtar cúram chun cinntiú go déantar measúnú sábháilteacht ar gach ghníomhaíocht in Eile Mental. Tá ár trealamh ar fad deimhnithe agus déantar seiceáil orthu go rialta. Tá céimeanna tógtha againn chun sábháilteacht gach duine a chinntiú ach fós tá baol i gceist i gach ghníomhaíochta a ghlactar páirt ann. Tá dúshlán fisiciúil ag baint le gach cluiche anseo in Eile Mental agus molaimid do duine a bhfuil riocht sláinte acu comhairle a fháil ó na dhoctúir féin roimh páirt a ghlacadh in aon ghníomhaíocht linn.

An bhfuil maoirseacht a dhéanamh i rith na gníomhaíochtaí?

Tá maoirseacht a déanamh ag an fhoireann i rith gach ghníomhaíochta.

An bhfuil garchabhair ar fáil?

Tá fearas garchabhach ag an ionad fáiltiú. Chomh maith le sin tá fearas garchabhrach le fáil i gach feithicil a bhíonn i láthair agus tá gach duine den fhoireann cáilithe i garchabhair oibre.

An bhfuil Eile Mental árachaithe?

Tá Eile Mental árachaithe. Den teagmháil linn chun cóip a fháil dár árachas.

Céard a tharlaíonn má tá riocht sláinte agam?

Roimh páirt a ghlacadh in aon ghníomhaíochtaí caithfidh foireann Eile Mental a chur ar an eolas má tá aon riocht sláinte agat nó sa gcás go raibh riocht sláinte agat roimh seo. Tá an foireann cáilithe i garchabhair ach fós fhéin ní féidir linn measúnacht sláinte a dhéanamh ar oiriúnacht an duine féin páirt a ghlacadh in aon cineál ghníomhaíochta. Ní mhór comhairle a fháil ó do dhoctúir féin sa gcás seo.

An bhfuilim ábalta na gníomhaíochtaí a dhéanamh agus mé ag iompar?

Molaimid go láidir nach ghlacann mná a bhfuil ag iompar páirt sna gníomhaíochtaí. Ní mhór comhairle a fháil ó do dhoctúir féin sa gcás seo. Ach ar dheireadh is suas duit féin é.

An bhfuilim ábalta na gníomhaíochtaí a dheanamh má tá cásálach orm?

Tá ár ghníomhaíochtaí go léir dúshlánach go fisiciúil. Ní mhór comhairle a fháil ó do dhoctúir féin sa gcás seo.

Céard iad na aiseanna a bhfuil ar fáil do chúairteoirí le míchumas?

De bharr an sórt gníomhaíochtaí a bhfuil i gceist againn anso in Eile Mental, is beag ghníomhaíochtaí a bhfuil ar fáil go oiriúnach do chathaoireacha rothaí. Níl leithreas oiriúnach do chathaoireacha rothaí ar fáil i láthair go fóill againn. Anseo in Eile Mental deanann muid ár míle dícheall freastal do dhaoine faoi míchumas aon nuair is féidir linn. Den teagmhail linn chun do riachtanais a phlé agus déanadh muid gach a bhfuilaimid inann chun freastal orthu.

An mbeidh na páistí leo féin sa bpáirc?

Bheidh súil a choinneal ar gasúir óga ag duine fásta nó an fhoireann i gcónaí. Ó am go ham ligtear cead do gasúir níos sine (40+) am a bheidh acu leo fhéin gan maoirseacht.

Gasúir / Tuismitheoirí ar iarraidh

Níor chaill muid duine go fóill ach fhiafraí ar tuismitheoirí agus caomhnóirí súil a choinneal ar gasúir óga roimh agus tar éis gach ghníomhaíocht go dtí go ghlacann duine den fhoireann cúram agus tar éis an ghníomhaíocht.

Polasaí Tobac

Tá áiteanna i láthair daoibh súid a bhfuil ag iarradh tobac a caitheamh mas gá.

Polasaí Alcól

Tá dianchosc ar ólachán anseo in Eile Mental. Le polasaí neamhfhulaingt againn, ní ceadaítear aon alcól agus ní ligfí cead do aon duine faoi thionchar ól páirt a ghlacadh sna cluichí. Tá an polasaí seo i feidhm chun sábháltacht ár chustaiméirí agus an fhoireann a chinntú agus go mbainfidh gach duine taithneamh den lá.

An gcaithfidh tú foirim a shíniú?

Fhiafraí ar gach custaiméirí na cuid sonraí a chlárú i gcás fadhb nó timpiste. Fhiafraí do heagraithe ghrúpa clárú a dhéanadh ar son na ngrúpaí féin.

Más mian le custaiméirí pictiúrí a fháil den gníomhaíocht nó ar imeachtaí atá ag teacht suas againn agus ar tairiscintí speisialta le ríomhphoist, is féidir é sin a chuir in iúl i rith clarú.

Cén sórt éadach a chaitheas mé a caitheamh?

Ní mhór éadaí daingean agus éadaí báistí a chaitheamh, bróga a chlúdóinn do cosa go hiomlán mar shampla, bróga ratha nó buataisí. Molaimid éadaí compóirdeach ina gcuma leat a bheidh salach nó fliuch tar éis. Ó thaobh sábháilteacht de, ní mhór seodra a bhaint díot, fón phóca a fhágáil uait, agus gruaig fada a cheangal siar roimh gach cluiche.

An ndíolann sibh dearbhán bronntanais?

Díoltear dearbhán ar ár suíomh idirlín.

An bhfuil WIFI ag Eile Mental?

Tá WIFI ar fáil anseo in Eile Mental.

An bhfuil mheasín bainc ar fáil agaibh?

Níl. Ach glactar le cárta dochair agus cárta creidmheasa anseo in Eile Mental.

An bhfuil córas iompair le fáil ó cathair na Gaillimhe go dtí Eile Mental? Cén méid a bhfuil ar?

Tá comhlacht tacsaí áitiúl ar fáil chuig Eile Mental agus ar ais ar €10 an duine. Caithfidh custaiméirí é seo a shocrú iad fhéin le West Coast Cabs ag 00 353 91 591 888.

Cén chaoi a ndéantar áirithint agus cén saghas modh íocaíocht a bhfuil agaibh?

Is féidir áirithintí a deanamh ar an fón, ríomhphoist, nó ar ár suíomh idirlíne. Glactar le airgead tirim, cárta creidmheasa, cárta dochair, nó dearbhán Eile Mental. Go hiondúil cuirtear sonrasc amach chuig comhlachtaí nó scoileanna.

An ngeobhaidh muid aisíocaíocht i gcás droch aimsir?

Reáchtalann muid ar gníomhaíochtaí go léir amuigh faoin aer i gach cineál aimsir. Ach i gcás rabhadh aimsire dhearg, dúntear an páirc agus chuirtear cuistaiméirí ar an eolas láithreach agus socrúcháin chun lá eile a eagrú.

Cén t-am a mbíonn sibh ar oscailte/dúnta?

De gnáth, bíonn muid ar oscailt ón 10.00 – 16.30 sa gheimhridh agus suas go dtí a 21.00 sa samhradh. Moltear do custaiméirí a bheidh i lathair 10-15 nóiméad roimh gach ghníomhaíochtaí. Den teagnháil linn má tá am éagsúla in intinn agat.

An bhfuil in-aisíoctha ar fáil do áirithintí?

Tá aisíocíochtaí ar fáil suas le seacht lá roimh ré. Ach má dtugann tú tuairsc againn tar éis seacht lá, ní bheidh ach leath aisíocíocht i teideal agat. Níos lú na trí lá nó sa gcás nach bíonn tú i láthair ar an lá, cailleadh tú an táille go hiomlán. Téigh i dteagmháil linn chun socrú ar lá eile más gá.

An bhfuil ráta do ghrúpa ar fáil?

Tá lascaine speisialta ar fáil do ghrúpaí 20+. Den tegmháil linn roimh áirithint a deanamh.

An bhfuil céad ag madraí dul chuig Eile Mental?

Níl aon cead. Tá an-chionna againn ar mhadraí ach fós fhéin le fheirmeacha thart timpeall orainn agus beostoc inár measc, ar son sábhalteacht, ár cuistéimeirí, na hainmhí, an foireann, agus do dhaoine ag baint móna is fhearr na madraí a fhágáil sa mbaile.

Ba mhaith leo teacht anseo níos mó ná lá amháin, an bhfuil aon lascaine ar fáil?

Níl faoi láthair, ach tá muid ag obair ar cártaí ballraíochta. Lean ar Twitter nó Facebook muid don t-eolas is déireanaí agus tairiscintí speisialta.

An féidir linn campáil ag Eile Mental?

Ní féidir faoi láthair. Ach tá míle fáile roimh scoláirí Gaisce fanacht thar oíche.

An féidir leat bia agus deochanna a thabhairt leat?

Cinnte is féidir. Moltar do custaiméirí na chuid lóin féin a tabhairt leo agus neart le n-ól, mar nach bhfuil aon siopa ar fáil againn anseo in Eile Mental. Tá ár polasaí “Gan Lorg” i fheidhm thrí na páirce inár cheart do gach píosa bruscar a cur díot i gceart.

Cén méid a bhfuil ar gníomhaíochtaí?

Prices for our activities start from as little as €5 for disc golf or orienteering, €10 for archery or €15 for Combat Laser Tag (3hrs) for children. Adult prices for our activities start from as little as €10 for disc golf or orienteering, €12 for archery or €25 for Combat Laser Tag (3hrs).

Paintball (ages 14+) starts from as little as €25 per person for our Recon Pack (200 rounds) and €50 per person for our Patrol Pack (600 rounds) and we also have a special paintball bulk buy deal for groups to share for €85 for 1100 rounds.

Our children’s birthday packages start from as little as €10 for 1.5hrs of Combat Laser Tag (a minimum of 10 children are required to book to avail of this package). Other activities may also be added for an additional cost.

An gcaithfidh muid áirthint a dheanamh roimh ré

Caithfidh áirithint a deanamh do gach gníomhaíocht roimh ré. Is féidir áirithint a dheanamh ar ár suíomh idirlíne.

Ba cheart teagmháil a dheanamh linn i gcás grupaí mhór nó áirithintí taobh amuaigh dár uaireanta oscailte.

Cén méid daoine a bhfuil sibh ábalta freastal air?

Is féidir linn freastal air 180 daoine i aon lá amháin. Bristear síos gach rannpháirtí in ghrupaí beaga do na gníomhaíochtaí.

An féidir liom áirithint a dheanamh do thuras scoile nó grúpa?

Is féidir. Tógann muid áirithintí grúpaí do gach gníomhaíochtaí. Freastalíonn muid do scoileanna, clubanna spóirt, clubanna óige, gasóga, oíche na stumpaí, óiche na mbáb, agus grúpaí mór eile. Tá lascaine ar fáil do ghrúpaí de 20+. Ní mhór áirithint a dheanamh i gcás grupaí móra do gach gníomhaíochtaí agus teagmháil a deanamh linn roimhe ré.

WCéard a tharlóinn má tá mé dearnach don áirthint?

Molaimid do chusaiméirí teacht 15 nóiméad roimh ré, ionas go mbeidh muid ábalta tú a chlárú agus a ullmhú don gníomhíocht amach romhat in am. (tá seans go mbeidh grúpaí eile páirteach i do cluiche) ni féidir linn cinntú rannpháirtíocht sa gcás nach mbíonn tú i láthair tar éis an am tosnaithe.

An féidir liom ceamara nó Go Pro a thabhairt liom?

Braitheann sé. Má tá cupla grúpaí nó grúpaí óga i láthair, de gnáth ní chéadaítear. Chur ceist air dhuine den foireann a bhfuil i láthair chun cead a fháil roimh pictúir nó taiféad a thógáil.

Cé chomh fada ina bhfuil na ghníomhaíochtaí?

Ritheann gníomhaíochtaí thart ar uair a chlog ag braith ar an gníomh (galf diosca, boghdóireacht, treodóireacht) nó suas le lá iomlán (6 n-uaire) arais ag braith ar méid gníomhaíochtaí a phioctar.

Céard a tharlaíonn má bhíonn sé ag chur baistí air an lá?

Ní hí strainséir an bháisteach, Tug leat eadaí báistí.

An bhfuil taisceadáin ar fáil nó áit chun málaí a fhágáil?

Níl aon taisceadán ar fáil anseo ag Eile Mental. Molaimid do custaiméirí aon rud luachmhar a fhágáil sa mbaile. Chuirtear páircáil ar fáil dár custaiméirí soar in aisce ar phriacal an úinéara a fhágtar earraí.

An bhfuil cead ag scoláirí na lón féin a tabhairt leo?

Molaimid go tugadh scoláirí na chuid lóin féin leo agus neart le n-ól, mar nach bhfuil aon siopa ar fáil again anseo in Eile Mental. Bheidh muinteoirí agus scoláirí cuirfidh ar an eolas dár polasaí “Gan Lorg” inár cheart do gach píosa bruscar a cur díot i gceart.

Cén méid múinteoir/ caomhnóir a mholaíonn sibh ar an lá?

Ba cheart do scoileanna, club na nóige, agus gasóga dul i gcomhairle le polasaí eagair féin sa gcás seo.

An mbheidh duine den fhoireann linn an lá ar fad?

Bheidh duine den fhoireann leis an ghrúpa i rith do chúirt linn anseo ag Eile Mental chun cuidiú libh ag aon am.

An féidir linn dul isteach sa páirc roimh a dtúsaíonn ár seisiún?

Molaimid do cusaiméirí teacht 15 nóiméad roimh ré.

Cén t-am a bhfuil ar fáil do turais scoile?

Tuigeann muid an tabhacht a bhfuil le bainistíocht ama do scoileanna. Molaimid do scoileanna dul i dteagmháil linn chun socrú a dheanamh.

SUPPORTED BY