Seo a léanas na sonraí dár polasaí áirithintí agus cealúcháin. An aidhm a bhfuil leis an polasaí seo ná go mbeidh tuiscint iomlán ag ár custaiméir an modh a bhfuil i bhfeidhm againn anseo in Eile Mental. Léiríonn an polasaí seo táillí a théann i feidhm sa gcás go bhfuil tú ag iarradh cealúchán a dheanamh nó mura thagann custaiméirí ar an lá.

Áirithintí & Íocaíochtaí

Caithfidh áirithint a dheanamh i gcás gach gníomhaíochtaí anseo in Eile Mental roimhe ré (3 lá níos luachtaí)

Is féidir áirithint a dheanamh ar ár suíomh idirlíne www.eilemental.com, nó glaoigh orainn ag 0831993333

Is féidir áirithintí grúpaí a dheanamh i idirbhearta amháin don ghrúpa ar fad nó is féidir le eagraí an ghrúpa féin an ball a chur ar an eolas den gníomh, dáta, agus am agus is féidir leo áirithint a dheanamh agus é a íoc ina aonair.

Tá lascainí grúpa ar fáil le 10% ón phraghas do ghrúpaí le 20 nó níos mó ina bhall.

Áirithintí a cealú

Sheol ríomhphost chugainn contact@eilemental.com. chun cealú linn.

Tá táille 5% ar idirbheart cárta creidmheasa agus táille riaracháin do gach áirithint a bhfuil cealaithe.

Thugtar 50% aisíocaíocht do dhaoine a déanann cealú dá áirithint 4 go 14 lá roimhe ré.

Cealú trí lá roimhe ré nó níos lú, bainfear luach an mhéid iomlán uait.

Rialacha & Coinníolacha

Ní mór rannphairtí a bheith i láthair 10-15 nóiméad roimh ré mar go mbeidh taisteal gearr ar bhus chuig na zóin gníomhaithe.

Tá sé de cheart ag Eile Mental na gníomhaíochtaí a athrú nó iad a chur ar ceal ag aon am i gcás drochaimsir nó ar mhaithe le cúrsaí sábháilteachta.

Caithfidh foireann Eile Mental a bheidh cuireadh ar an eolas má tá riocht sláinte agat nó a raibh agat roimhe seo a mbheadh tionchar aige ort páirt a ghlacadh sa cluiche.

Caithfidh tú a bheidh suas le deich mbliana d’aois chun páirt a ghlacadh i ECombat, Léasar Leaiste Boghdóireacht, Treodóireacht agus Galf Diosca agus 14+ chun páirt a ghlacadh i Millín Péinte.

Caithfidh gach rannpháirtí tarscaoileadh a shíniú. Má tá tú faoi ocht mbliana déag d’aois, caithfear an tarscaoileadh a bheidh sínithe ag tuismitheoir/caomhnóir chun páirt a ghlacadh.

Ní ceadítear alcól nó drugaí

Ní ghlactar le duine a bhfuil faoi thionchar ól páirt a ghlacadh in aon gníomhaíochta.

Níl cead tobac a caitheamh sna zóin gníomhaíochta.

ÁR N-URRAITHEOIRÍ