TREODÓIREACHT

Aois 10+

Ag baint úsáid síoraíocht mhór, comhoibriú agus intleacht sa chluiche seo, tá tú go hiomlán báite go dtí na súile sa nádúr, ag treorú do bhealach chun an córas a thabhairt chun críoch. Tugtar mapa amach do gach foireann ina gcaithidís an t-anagram a oibriú amach agus na marcóirí a aimsiú ar an gcóras. An chéad fhoireann a n-oibríonn amach an t-anagram ar dtús a bhfuil an bua! Feiliúnach do ghrúpaí de 20 nó níos mó ar nós cóisir, scoileanna, clubanna, oíche na stumpaí agus oíche na mbáb, agus comhlachtaí. Grúpa beag? Breac isteach chuig ár rannóg áirithíochta inniu chun dul le grúpa eile nó téigh i dteagmháil linn.

ACH NÁ STOP AG CLUICHE AMHÁIN! PIOC DO ROGHA AGUS BAIN SULT AS AN LÁ NACH NDÉANADH TÚ DEARMAD AR GO BRÁCH.

Den teagmháil linn contact@eilemental.com chun pacáistí a phlé agus a eagrú a bhfuil feiliúnach agus pearsanta daoibhse.

FAOI EILE MENTAL

Tugann Eile Mental saol an chluichíocht beo chugat.

Tá Eile Mental suite i Leitir Gungaid, na bhForbacha, Co. na Gaillimhe. Cuireann Eile Mental gníomhaíochtaí dushlánach atá taobh amuigh ar fáil ar nós Léasar Leaiste, Millín Péinte, Boghadóireacht, Galf Diosca agus Rianadóireacht.

Tá pacáistí speisialta ar fáil do bhreithlá phaistí, turais bunscoileanna agus meánscoileanna, comhlachtaí, clubanna, Oíche na Stumpaí/mBáb.

ÁR N-URRAITHEOIRÍ