GALF DIOSCA

Aois 10+

Fáilte chuig an chéad chóras buan de Galf Diosca. 9 poll sa iomlán de spraoi thrí fhraoch, timpeall na crinn, agus thar draenacha. Céard is Galf Diosca? Tá an-tóir ar san Eoraip agus i Meiriceá i láir na huaire, an-cosúil le galf. Tugtar mala dioscanna do gach imreoir, gach diosca le meáchan difriúil agus iad a chaitheamh chomh gaire is a féidir leat don chiseán agus do scóir cárta a líonadh amach. Feiliúnach do ghrúpaí de 4 nó níos mó ar nós cóisir, scoileanna, clubanna, oíche na stumpaí agus oíche na mbáb, agus comhlachtaí.

ACH NÁ STOP AG CLUICHE AMHÁIN! PIOC DO ROGHA AGUS BAIN SULT AS AN LÁ NACH NDÉANADH TÚ DEARMAD AR GO BRÁCH.

Den teagmháil linn contact@eilemental.com chun pacáistí a phlé agus a eagrú a bhfuil feiliúnach agus pearsanta daoibhse.

FAOI EILE MENTAL

Tugann Eile Mental saol an chluichíocht beo chugat.

Tá Eile Mental suite i Leitir Gungaid, na bhForbacha, Co. na Gaillimhe. Cuireann Eile Mental gníomhaíochtaí dushlánach atá taobh amuigh ar fáil ar nós Léasar Leaiste, Millín Péinte, Boghadóireacht, Galf Diosca agus Rianadóireacht.

Tá pacáistí speisialta ar fáil do bhreithlá phaistí, turais bunscoileanna agus meánscoileanna, comhlachtaí, clubanna, Oíche na Stumpaí/mBáb.

ÁR N-URRAITHEOIRÍ