BOGHDÓIREACHT

Aois 10+

Chonaic sibh ar fad Katniss Everdeen sa “ The Hungar Games” nó má tá an aois agat Errol Fylnn i “Robin Hood” fiú, is cuma cén aois, bíonn craic agus spraoi amuaigh faoin aer ag bogdóireacht. Baintear úsáid den trealamh is fearr, bogha athchuartha Proton, gardaí lámh, cliabhrach, agus méara. Anseo in Eile Mental bíonn an fhoireann i láthair chun treoir agus comhairle a thabhairt dár mboghdóirí ar raon, sábháltacht, agus teicníocht. Ach is daoibhse a bhfágann muid an leibhéal cruinneas! Feilúnach do ghrúpaí de 6 nó níos mó ar nós cóisir, scoileanna, clubanna, oíche na stumpaí agus oíche na mbáb, agus comhlachtaí. Grúpa beag? Breac isteach chuig ár rannóg áirithíochta inniu chun dul i ngrúpa eile nó téigh i dteagmháil linn.

ACH NÁ STOP AG CLUICHE AMHÁIN! PIOC DO ROGHA AGUS BAIN SULT AS AN LÁ NACH NDÉANADH TÚ DEARMAD AR GO BRÁCH.

Den teagmháil linn contact@eilemental.com chun pacáistí a phlé agus a eagrú a bhfuil feiliúnach agus pearsanta daoibhse.

FAOI EILE MENTAL

Tugann Eile Mental saol an chluichíocht beo chugat.

Tá Eile Mental suite i Leitir Gungaid, na bhForbacha, Co. na Gaillimhe. Cuireann Eile Mental gníomhaíochtaí dushlánach atá taobh amuigh ar fáil ar nós Léasar Leaiste, Millín Péinte, Boghadóireacht, Galf Diosca agus Rianadóireacht.

Tá pacáistí speisialta ar fáil do bhreithlá phaistí, turais bunscoileanna agus meánscoileanna, comhlachtaí, clubanna, Oíche na Stumpaí/mBáb.

ÁR N-URRAITHEOIRÍ