Céard é Eile Mental agus céard a chuireann muid ar fáil?

Is páirc gníomhaíochta Éireannach í Eile Mental atá suite sna bhForbacha, Co. na Gaillimhe, Éire.

Tugann Eile Mental tacaíocht agus aitheanntais dóibh siúd a úsáideann an
Ghaeilge ina gcuid ghníomhaíochtaí.

Cloíann Eile Mental le reachtaíocht sláinte agus sábháilteachta agus códanna cleachtais
aitheanta.

Úsáideann Eile Mental an treallamh is fearr as cuid de soláthraí dén scoth, mar shampla ECombat, Tippmann Sports, Dark Sports, JT agus Petron. Cuireann Eile Mental luach a gcuid airgid ar fáil dá gcuid cuistiméirí. Tá ár gcuid gníomhaíochtaí neamhdhíobhálacht don timpeallacht.

"Léiríonn ár lógó ár gcomhlacht. Is siombail Ceilteach í a léiríonn an t-am atá caite. Fuair ár gcuid sinsear armóin sa nadúr. Léiríonn na dathanna eilimintí an nádúr.... Gaoth, Uisce, Tine, agus Domhan.
Úsáídeann muid na eilimintí seo in ár ghníomhaíochtaí. Agus an Fáínne Óir? Sin í an dath ceilteach do armóin. Oibríonn muid in armóin le céard a thugtar ar fáíl dúinn ón nádúr."

ÁR N-URRAITHEOIRÍ