LÉASAR LEAISTE

Aois 10+

Faigh réidh don mhór cluiche atá Léasar Leaiste. Ag obair mar fhoirne chun an misean a bhaint amach agus an fhoireann i do gcoinne a bhuaileadh. Tá córas an cluiche bunaithe go réalaíoch ar uirlisí troda an airm, le mothú réadúil, ráta caith, athlódáil agus raon, ó mheasínghunnaí troime go fo-mheaisínghuannaí. Baintear úsáid as infridhearg chun bualadh a aithint. Déanann muid athrú ar an gcluiche ó thaobh láthair chatha agus leibhéal deacrachta ionas go mbeidh sé feiliúnach do gach éagsúlacht ghrúpaí, más rud é gur tosaitheoir thú nó duine le go leor taithí ar an ármhá, beidh dúshlán ag gach casadh, spraoi agus spóirt sa chluiche. Feiliúnach do ghrúpaí de 10 nó níos mó ar nós cóisir, scoileanna, clubanna, oíche na stumpaí agus oíche na mbáb, agus comhlachtaí. Grúpa beag? Breac isteach chuig ár rannóg áirithíochta inniu chun dul le ngrúpa eile nó téigh i dteagmháil linn.

ACH NÁ STOP AG CLUICHE AMHÁIN! PIOC DO ROGHA AGUS BAIN SULT AS AN LÁ NACH NDÉANADH TÚ DEARMAD AR GO BRÁCH.

Den teagmháil linn contact@eilemental.com chun pacáistí a phlé agus a eagrú a bhfuil feiliúnach agus pearsanta daoibhse.

Faoi Eile Mental

Tugann Eile Mental saol an chluichíocht beo chugat.

Tá Eile Mental suite i Leitir Gungaid, na bhForbacha, Co. na Gaillimhe. Cuireann Eile Mental gníomhaíochtaí dushlánach atá taobh amuigh ar fáil ar nós Léasar Leaiste, Millín Péinte, Boghadóireacht, Galf Diosca agus Rianadóireacht.

Tá pacáistí speisialta ar fáil do bhreithlá phaistí, turais bunscoileanna agus meánscoileanna, comhlachtaí, clubanna, Oíche na Stumpaí/mBáb.

ÁR N-URRAITHEOIRÍ